icon-arrow-right
HomeZorgvastgoed met toekomst

Zorgvastgoed met toekomst

De veranderingen in het sociaal domein vragen om een afgestemde visie op zorgvastgoed. Terwijl de gezondheidszorg zichzelf opnieuw uitvindt, is het aan vastgoedspecialisten hier op in te spelen en vooral vooruit te denken. De transitie leidt tot een nieuwe markt met nieuwe doelgroepen, nieuwe behoeften en nieuwe producten. Doorgaan op de huidige weg is geen optie. Maar wat wel?

 

Hoe zorg je er nu en straks voor dat de kwaliteit van de zorg optimaal is èn het vastgoed rendeert?
Hoe voorkom je leegstand? Hoe kom je tegemoet aan de roep om nieuwe vormen van beschut wonen? Waar liggen mogelijkheden als het gaat om duurzaam bouwen en energiebeperkende maatregelen? Wat is de rol van ICT en 'Big Data'? Loont het om te investeren in multi-inzetbare zorgappartementen? Is herstructureren van de vastgoedportefeuille noodzakelijk? Of een alternatieve bestemming voor het vastgoed?

Kortom volop vragen, maar tegelijkertijd is er juist nu behoefte aan een visie op het huidige en toekomstige zorgvastgoed. 

 

 

 

 

 

 

 

 

over zorgID
Visie op de toekomst van zorg en vastgoed

Dè oplossing bestaat niet, kritische succesfactoren zijn er wel

De vragen die spelen als gevolg van de veranderingen in het sociaal domein zijn niet zomaar te beantwoorden. Wel zijn er diverse succesfactoren die bepalend kunnen zijn. Innovatie is daar één van. Denk aan innovaties in woonvormen en aan creatieve combinaties van formele en informele zorg. Maar ook een sluitende zorgexploitatie is cruciaal en hetzelfde geldt voor de functionaliteit van een gebouw. Is de functionaliteit goed, dan zullen er immers altijd passende gebruikers zijn. Welke criteria prioriteit verdienen of doorslaggevend zijn, en hoe ze optimaal kunnen worden ingevuld verschilt per situatie. Graag wisselen we met u van gedachten over uw specifieke vraagstuk. 

 

 

+