icon-arrow-right
HomeWat we vindenBlogsTijd voor een revolutie in zorgvastgoed?

Tijd voor een revolutie in zorgvastgoed?

Rond 1900 hing er verandering in de lucht. Het 19e eeuwse liberalisme was over haar houdbaarheidsdatum heen. Het besef was doorgedrongen dat de krotten waarin de arbeiders woonden het ontstaan van ziekten als cholera en tyfus in de hand werkte. Arbeiders organiseerden zich en binnen de gegoede burgerij werden -tegen de stroom in - initiatieven ontplooid om goede en gezonde arbeiderswoningen te bouwen. Het was tijd voor een revolutie en in 1902 was de eerste revolutionaire Woningwet een feit.

Volkshuisvesting werd een ‘zaak van het Rijk’, maar gemeenten voerden uit. En zij werden vervolgens geacht ‘het particuliere initiatief’ alle ruimte te bieden. Zo ontstond een typisch Nederlandse constructie waarin zowel de liberale als confessionele partijen zich konden vinden. De revolutie was gestroomlijnd.

De zorg voor ouderen en mensen met een beperking volgde het patroon. Van bejaardenhuizen met slaapzalen, aparte vrouwen- en mannenbarakken en ‘gekkenhuizen’ via grootschalige bejaardenoorden en instellingen in bosrijke gebieden, naar kleinschalige, zo nodig gespecialiseerde locaties, wonen in de wijk et cetera. Geen revolutie, maar een gestroomlijnde metamorfose passend bij de samenleving en de politieke sfeer van het moment.

En nu?

De afgelopen jaren is de zorgmarkt ingrijpend gewijzigd. Van Wmo 2015, extramuralisering, en scheiden van wonen en zorg, tot een herzien bekostigingssysteem waardoor de businesscase van een zorginstellingen op veel punten vergelijkbaar is geworden met die van een hotel. Een nieuwe realiteit, maar zonder revolutie.

 

Doel van dit alles: betere zorg, meer efficiëntie, lagere kosten. Doelstellingen die kansen bieden voor ondernemende zorg- en vastgoedprofessionals. Maar gebeurt dat ook?

Het CPB heeft berekend dat de zorguitgaven zullen stijgen naar tussen 19% tot 32% van het bbp in 2040. Geschat wordt dat het zorgvastgoed zal toenemen tot 78,5 miljoen m2 in 2030. De uitbreidingsvraag wordt geraamd op ruim 1,3 miljoen m2 per jaar (bron: EIB). Kortom aan vraag geen gebrek. Maarbenutten we optimaal de kansen en mogelijkheden? Zowel zorginhoudelijk als financieel? Zijn er voldoende ondernemingen die zorgen voor slimme en duurzame woon- en huisvestingsvormen? Wordt er optimaal ingespeeld op de toegenomen keuzevrijheid door het scheiden van wonen en zorg? Realiseren we daadwerkelijk betere zorg, meer efficiëntie en lagere kosten? Is de gestroomlijnde route ook nu het antwoord op verandering of is het tijd voor een revolutie in zorgvastgoed?

 

Dit blog van ZorgID blikt vooruit naar de bijeenkomst op donderdag 26 mei, georganiseerd door Platform Zorgvastgoed en ZorgID. Centrale vraag: Tijd voor een revolutie in zorgvastgoed? Of verzilveren we alle kansen al?

Meer weten over deze bijeenkomst? Kijk bij Nieuws

 

+