icon-arrow-right
HomeWat we doen Uitbreiding en renovatie zorgvastgoed

Uitbreiding en renovatie zorgvastgoed

In opdracht van Zorggroep Sirjon heeft ZorgID de uitbreiding en renovatie van het dagactiviteitencentrum "De Dorsvloer" gerealiseerd. Gelegen op het terrein van "De Akker" maakt het dagactiviteitencentrum onderdeel uit van de woonomgeving voor cliënten met een verstandelijke handicap. Het dagactiviteitencentrum vormt het hart van de locatie waar de cliënten verschillende activiteiten kunnen ondernemen, zoals brood bakken of helpen in het tuinonderhoud. Aan het gebouw zijn 8 wooneenheden voor cliënten toegevoegd. De ontwerpende partij die bij deze opgave is betrokken is Archikon Architecten uit Goes.

 

De uitvoering is in twee fasen gerealiseerd. Tijdens de eerste fase is het bestaande dagactiviteitencentrum gerenoveerd. Het gebouw is intern grondig gewijzigd  en deels uitgebreid. Naast dagactiviteitenruimten en kantoren zijn tijdens deze fase de wooneenheden gerealiseerd. De tweede fase betreft de uitbreiding van het dagactiviteitencentrum met circa 850m2 bvo. De totale omvang van het nieuwe dagactiviteitencentrum is circa 2.140m2 bvo.

Wonen en zorg

Functies:

- Dagactiviteitencentrum

- 8 wooneenheden voor cliënten met een verstandelijke handicap 

 

Totale projectomvang: 2.140m2 bvo

Opdrachtgever: Zorggroep Sirjon

Locatie: Bodegraven

Feiten & cijfers

Meer weten over dit project?

Contact ZorgID bv »
+