HomeWat we doen 3e fase Ittersummerlanden te Zwolle

3e fase Ittersummerlanden te Zwolle

In maart 2012 zijn ZorgID en Ufkes als winnaar uit de bus gekomen voor de derde fase Ittersummerlanden te Zwolle. Het betrof hier een prijsvraag die door Woningstichting SWZ was uitgeschreven.

 

Op woensdag 17 juli 2012 is het contract tussen Woningstichting SWZ, ZorgID en Ufkes Apeldoorn formeel getekend.

 

Het betreft hier een ontwikkeling waarbij een Design & Build opdracht is gegeven. Het project is gesplitst in een zorgdeel en een woningbouwdeel. Voor het zorggedeelte heeft Woningstichting SWZ een huurovereenkomst met Frion en voor woningbouwdeel is SWZ zelf afnemer. Frion is een organisatie die ondersteuning biedt aan mensen met een verstandelijke beperking.

 

Ufkes Apeldoorn ontwikkelde samen met ZorgID de 34 woningen en de 29 zorgeenheden. Daarnaast zijn 60 seniorenwoningen opgefrist. 

Nieuwbouw: 27 eengezinswoningen

Nieuwbouw: 7 zorgappartementen

Vernieuwbouw: Frioncomplex met 29 appartementen

Opfrisbeurt van 60 bestaande seniorenwoningen

Feiten & cijfers

Meer weten over dit project?

Contact ZorgID bv »
+